jubileumzegel uitsnedePostzegelvereniging Zwolle wil iedereen die belangstelling heeft voor het verzamelen van postzegels en poststukken, in welke vorm dan ook, behulpzaam zijn bij het uitoefenen van deze interessante, mooie en leerzame hobby.

De vereniging bestaat formeel sinds 1992 maar is een voortzetting van de in 1934 opgerichte Zwolse afdeling van I.V.Philatelica. In 2012 is het 20 jarig jubileum gevierd met het uitbrengen van een persoonlijke postzegel en een propagandatentoonstelling in de Grote Kerk in het hartje van Zwolle. In 2017 is, bij het vieren van het 25 jarig jubileum volstaan met het uitbrengen van de persoonlijke postzegel met daarop de vernieuwde Fundatie.

De verenigingsactiviteiten spitsen zich toe op de maandelijkse verenigingsbijeenkomst, de uitgifte van een verenigingsblad en deze website. Daarnaast wordt incidenteel met zoveel mogelijk leden een beurs/tentoonstelling bezocht (Antwerpen, Essen).

Op de verenigingsavond is er volop tijd en ruimte om bij elkaar te speuren naar (nieuwe) zegels en postwaardestukken. Sommige leden kennen de wensen van andere leden zo goed dat ze op voorhand zegels of poststukjes meenemen waar de ander belangstelling voor heeft.

Periodiek verzorgt een van de leden of een gastspreker een presentatie over een specifiek onderwerp of wordt ingegaan op de mogelijkheden op de computer voor het (op)maken van albumbladen of het verzamelen van achtergrondgegevens. Volop reden dus om wanneer het verzamelen van postzegels uw belangstelling heeft, lid te worden van onze vereniging. Neem daarvoor contact op met onze secretaris J.Havers, 038-4600508, mail: J.Havers-5@home.nl

Onze eerstvolgende  verenigingsavond zou dinsdag 19 januari zijn maar of die door kan gaan is afhankelijk van de maatregelen zoals die 12 januari in de persconferentie van de minister-president bekend zullen worden gemaakt. De inrichting van de zaal waarin wij onze bijeenkomst houden voldoet ruimschoots aan de voorwaarden zoals die tot 14 december 2020 golden, dus daar hoeft het niet aan te liggen.  

Het streven is om deze website verder compleet te maken.