jubileumzegel uitsnedePostzegelvereniging Zwolle wil iedereen die belangstelling heeft voor het verzamelen van postzegels en poststukken, in welke vorm dan ook, behulpzaam zijn bij het uitoefenen van deze interessante, mooie en leerzame hobby.

De vereniging bestaat formeel sinds 1992 maar is een voortzetting van de in 1934 opgerichte Zwolse afdeling van I.V.Philatelica. In 2012 is het 20 jarig jubileum gevierd met het uitbrengen van een persoonlijke postzegel en een propagandatentoonstelling in de Grote Kerk in het hartje van Zwolle.

De verenigingsactiviteiten spitsen zich toe op de maandelijkse verenigingsbijeenkomst, de uitgifte van een verenigingsblad en deze website. Daarnaast wordt incidenteel met zoveel mogelijk leden een beurs/tentoonstelling bezocht (Antwerpen, Essen).

Op de verenigingsavond is er volop tijd en ruimte om bij elkaar te speuren naar (nieuwe) zegels en postwaardestukken. Sommige leden kennen de wensen van andere leden zo goed dat ze op voorhand zegels of poststukjes meenemen waar de ander belangstelling voor heeft.

Periodiek verzorgt een van de leden of een gastspreker een presentatie over een specifiek onderwerp of wordt ingegaan op de mogelijkheden op de computer voor het (op)maken van albumbladen of het verzamelen van achtergrondgegevens. Volop reden dus om wanneer het verzamelen van postzegels uw belangstelling heeft, lid te worden van onze vereniging. Neem daarvoor contact op met onze secretaris J.Havers, 038-4600508, mail: J.Havers-5@home.nl

Onze eerst volgende verenigingsavond is dinsdag 19 december 2017. De locatie is Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. De zaal gaat open om 19:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens deze avond kan ook het postzegelvelletje (er zijn er nog 15!) worden aangeschaft dat i.v.m. het 25 jarig bestaan van de vereniging is gemaakt via PostNL. De kosten van het velletje bedraagt € 11,50.