Lidmaatschap


Het lidmaatschap van onze vereniging is in principe voor iedereen mogelijk die belangstelling heeft voor postzegels verzamelen c.q filatelie.

Negen keer per jaar, iedere derde dinsdagavond van de maand, organiseert de vereniging een bijeenkomst voor haar leden in Wijkcentrum Holtenbroek aan de Baclaan 20 te Zwolle, aanvang 19.00 uur. Belangstellenden of leden van verenigingen uit de omgeving zijn ook van harte welkom. Meldt u bij binnenkomst wel even bij een van de bestuursleden.

filatelie, 30%In het digitale verenigingsblad “Sassenmail” is behalve een aankondiging voor de komende bijeenkomst ook opgenomen wat er op filatelistisch gebied in de regio te doen is. Tevens worden de leden aangemoedigd om items in te brengen voor de maandelijkse veiling. Naast het digitale verenigingsblad biedt het lidmaatschap ook het 11 maal per jaar verschijnende maandblad “Filatelie”. Behalve tal van in kleur geïllustreerde filatelistische artikelen, geeft dit blad een overzicht van nieuwe postzegeluitgiften wereldwijd.

Als lid van de vereniging kunt u ook gebruik maken van het zogenaamde rondzendverkeer.IMG Het streven is om minimaal een maal per maand twee dozen met rondzendboekjes te ontvangen waarin een aantal boekjes/enveloppen zitten met daarin postzegels/postwaardestukken die voor een redelijke prijs worden aangeboden. Alle leden van de vereniging (ook diegenen die geen dozen willen ontvangen) kunnen rondzendboekjes inzenden om hun doubletten te gelde te maken. Van het verkochte bedrag bent u 10% verschuldigd aan administratiekosten.

Tenslotte biedt het lidmaatschap de mogelijkheid om boeken te lenen uit de bibliotheek van de Koninklijke Bond van Filatelisten Verenigingen.

De jaarlijkse contributie van Postzegelvereniging Zwolle bedraagt € 32,50. Voor nadere, vrijblijvende, informatie over de activiteiten van Postzegelvereniging Zwolle kunt u zich wenden tot de secretaris, dhr J.Havers.