Veiling


Tijdens de verenigingsavond is een vast onderdeel de veiling van door de leden ingebrachte stukken. Naast postzegels en postwaardestukken kunnen ook stockboeken en catalogi in worden gebracht of andere zaken die met de filatelie te maken hebben.

Op de verenigingsavond of via de telefoon kunt u met de veilingmeester overleggen hoe u op de verenigingsavond de te veilen stukken in moet leveren. Daarbij is het zaak om de stukken zo goed mogelijk aan te bieden in bijvoorbeeld insteekkaarten en voorzien van een duidelijk catalogusnummer en het bedrag van de inzet. Commissie (10%) wordt alleen bij de verkopende partij in beeld gebracht.